GDPR

Oy Forcit Ab har forpliktet seg til å verne om privatlivet til alle sine eksterne interessegrupper. Eksterne interessegrupper inkluderer blant annet kunder, leverandører og arbeidssøkere. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere alle representanter til våre eksterne interessegrupper om hvordan deres personopplysninger behandles.

Den behandlingsansvarliges kontaktopplysninger:

Oy Forcit Ab (Org.nr.: 0103189-6) Bergcon As (Org.nr.: 914382599) 
Forcitintie 37 Kjellstadveien 5
FI-10900 Hanko NO-3402 Lier

For mer informasjon om personvern og behandling av personopplysninger, kontakt oss:

post@bergcon.no

Hvilke opplysninger samler vi på: 

Kontaktopplysninger
Eventuelt andre opplysninger som personen har oppgitt frivillig og som er vesentlige med tanke på vår forretningsvirksomhet

Hva personopplysninger brukes til: 

Samarbeid med forskjellige interessegrupper
Opprettholde kundeforhold
Forretningsdrift i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
Rekruttering

Rettighetene til de som er registrerte: 

Den registrerte har rett til å vite hvilke opplysninger som er samlet om ham/henne
Den registrerte kan be om å få rettet opp opplysninger om seg selv
Den registrerte har rett til å be om å få slettet opplysninger om seg selv

Lagring, beskyttelse og behandling av opplysninger: 

Personopplysninger lagres på en sikker måte og behandles kun av personer som behøver disse opplysninger for å utføre sine egne arbeidsoppgaver. Vårt personale har fått opplæring i å utføre sine oppgaver i samsvar med kravene fastsatt i EU´s personverndirektiv.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne drive vår virksomhet i henhold til de vesentlige prosedyrer og behov vi har i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom den registrerte ber om det og dersom ingen annen lovgivning krever at opplysningene oppbevares, kan personopplysninger slettes eller anonymiseres. Eksempelvis forutsetter bokføringsloven at enkelte opplysninger oppbevares over en lengre periode uavhengig om materialet inneholder personopplysninger eller ikke. Vi samler også innloggingsinformasjon, som vi oppbevarer i den perioden som loven forutsetter.

Hvordan be om utlevering eller sletting av personopplysninger:

Vi sletter og utleverer personopplysninger kun på forespørsel fra vedkommende person. Vedkommende må kunne legitimere seg for oss på vårt avdelingskontor ved å vise et ID-kort; møte må avtales på forhånd ved å sende en e-postmelding til: dataprivacy@bergcon.no

Utlevering av opplysninger til tredje part:

Ved behov utleverer vi også opplysninger etter forespørsel fra myndigheter, og vi informerer alltid de registrerte personene om dette dersom lovgivningen forutsetter det. Enkelte ganger kan vi bruke tjenester levert av en tredje part, og dette kan kreve at personopplysninger utleveres for å kunne levere tjenesten fra Forcit. I disse tilfellene har Forcit ansvar for virksomheten til tredje part på lik linje med sin egen virksomhet.

Endringer i personvernerklæring:

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen i tråd med endringer eller presiseringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen vil de registrerte motta separat informasjon.