Om oss

Bergcon AS er et selskap som er heleid av den finske sprengstoffleverandøren Oy Forcit AB, som utvikler, produserer og selger sprengstoff. Forcit utfører også konsulenttjenester, og er kjent som en kompetent og pålitelig aktør.

Konsernets moderselskap er Oy Forcit AB, og virksomheten er inndelt i tre forretningsområder: Forcit Explosives, Forcit Defence og Forcit Consulting. Forcit Explosives betjener den sivile delen av sprengstoffmarkedet og Forcit Defence betjener forsvaret og produserer forsvarsprodukter. Forcit Consulting betjener sprengstoffaktørene gjennom å tilby de måle-, overvåknings-, planleggings- og skoleringstjenester.

I Norge har Forcit siden juli 2014 foruten sprengstoff tilbudt og levert tjenester som videobesiktigelse, rystelsesmåling og støyovervåkning, først gjennom Forcit Norway AS. Men for å skille deres virksomhet som sprengstoffleverandør fra deres konsulenttjenester, opprettet de selskapet Bergcon AS i november 2014. Bergcon hører under forretningsområdet Forcit Consulting.