Skadehåndtering

Underveis i anleggsprosessen vil naboer bli berørt av de vibrerende arbeidene. Dette kan medføre at huseiere og naboer vil klage inn mulige oppståtte skader. Ved innmelding om oppståtte skader kan vi tilby en profesjonell og uavhengig vurdering av skadene, sett opp imot registrert dokumentasjon og anleggsarbeidene i sin helhet. Vår oppgave i denne type skadesaker vil være å finne om det er en årsakssammenheng mellom anleggsarbeidene og huseiernes påviste skader.

Vi tilbyr også taksering av eventuelle skader, samt prosjektoppfølging og anbud i gjenoppbyggingsfasen.

Vi har erfaring i forsikringstakering med flere selskaper, og vi bistår andre takstingeniører/forsikringsselskaper ved behov, spesielt når det kommer til sprengningsteknikk og skader relatert til rystelser.