Tjenester

Bergcon AS tilbyr komplette konsulenttjenester for entreprenører, utbyggere, stat og kommune i forbindelse med både små og store samferdsels-, VA-, bygg- og andre utbyggingsoppdrag.

Vi kan bistå med bl.a. risikoanalyse/-vurderinger og videobesiktigelse/tilstandsregistrering i forkant av arbeidene. Og vibrasjonsmålinger og støyovervåkning underveis i arbeidene. Vi kan også bistå med eventuell skadehåndtering underveis og i etterkant av arbeidene.